ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตา รอบที่ 2 และรอบรับตรง รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตา รอบที่ 2 และรอบรับตรง รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

📌 รายงานตัวผ่านเว็บไซต์พร้อมชำระค่าลงทะเบียน วันที่ 3-5 มีนาคม 2564

📌 จัดส่งเอกสารยืนยันรายงานตัวทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564