ข่าวกิจกรรมคณะ

ดร.ทวีศักดิ์ ตรงติรกุล ร่วมทีมนานาชาติทำงานจากระยะไกลเพื่อต่อสู้กับ COVID-19

ดร.ทวีศักดิ์ ตรงติรกุล อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมกับ Dr.Adel Oulefki ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง (CDTA) ประเทศแอลจีเรีย ร่วมกับทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติทำวิจัยการแบ่งส่วนและการวัดพื้นที่ปอดที่ติดเชื้อ COVID-19 อัตโนมัติโดยใช้ภาพ CT-scan Sos Agaian โดยมีเป้าหมายในการนำเทคโนโลยีใหม่นี้ไปใช้ในประเทศกำลังพัฒนา

ที่มา