ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะฯขอแสดงความยินดีกับ อ.พีรภัทร โอวาทชัยพงศ์ ในโอกาสได้รับรางวัล Best Presentation Award

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ พีรภัทร โอวาทชัยพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ในโอกาสได้รับรางวัล Best Presentation Award
ในการนำเสนอบทความเรื่อง”Augmented Reality Application Thai Cultural Tourism” ในงาน The International Conference on Cybernetics and Innovations (ICCI2024)
ณ ศูนย์นวัตกรรมธรรมศาสตร์ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน พ.ศ.2567