ข่าวสารคณะ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2567 (รอบที่ 1)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เปิดระบบสำหรับรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567 รับตรง (รอบที่ 1)

เปิดรับสมัคร : 24 พฤศจิกายน 2566 – 27 กุมภาพันธ์ 2567