ข่าวสารคณะ

ประกาศกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและนัดวัดตัวตัดเสื้อ Shop ประจำปีการศึกษา 2566

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอแจ้งกำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 และนัดวัดตัวตัดเสื้อ Shop