ข่าวกิจกรรมคณะ

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นำผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเทรดโชว์นานาชาติ SETA 2022, Solar Storage Asia 2022

อาจารย์กมลณิตย์ ภู่สร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำนักศึกษาเจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ตู้ฟักไข่พลังงานแสงอาทิตย์” และ โปสเตอร์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องสูบน้ำทุ่นลอย” ซึ่งเป็นโครงงานของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมแสดงในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเทรดโชว์นานาชาติ SETA 2022, Solar Storage Asia 2022 โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการเป็นอย่างยิ่ง ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ ไบเทค บางนา Hall 101-104 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565