ข่าวกิจกรรมคณะ

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2566 และบริการวิชาการให้กับนักศึกษาระดับ ปวส. ที่สนใจด้านระบบควบุมในงานอุตสาหกรรม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2565