ข่าวสารคณะ

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน 6 อัตรา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด รับสมัครตั้งแต่ 30 สิงหาคม – 7 กันยายน 2565 ในเวลาราชการ ได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหาร ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือติดต่อ 02-665-3777 ต่อ 7151