ข่าวสารคณะ

ประกาศขอความร่วมมือบัณฑิตราชมงคลพระนคร ประจำปี 2564 กรอกข้อมูลภาวะติดตามการมีงานทำของบัณฑิต

กองพัฒนานักศึกษาขอความร่วมมือ #บัณฑิตราชมงคลพระนคร ประจำปี 2564 👩‍🎓👨‍🎓 กรอกข้อมูลลงระบบภาวะติดตามการมีงานทำของบัณฑิต ตั้งแต่วันนี้-31 มกราคม 2566

  • บัณฑิตตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
    👉 https://job.rmutp.ac.th
  • ผู้จ้างตอบแบบถามสอบความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน (เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษา)
    👉 https://job.rmutp.ac.th/employer

☎ สอบถามเพิ่มเติม 02 665 3777 ต่อ 6051