ข่าวสารคณะ

ประกาศงานวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศงานวิชาทหาร (ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2565 ให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4-5 ที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  • ส่งเอกสารนักศึกษาวิชาทหาร(รด.) ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 4
  • ภายในวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น. เท่านั้น

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ พี่ปู คณะวิศวกรรมศาสตร์ เบอร์ติดต่อ 02-863-3000 ต่อ 4115