ข่าวสารคณะ

ประกาศขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ ปี2564

คณะครุศาสตร์มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 37 รายการ ราคากลางทั้งสิ้น 123,500 บาท สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 2 โทร.02-665-3777 ต่อ 7151, 8248