ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง

  1. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา