ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 3/2564

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 3/2564

  1. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 อัตรา