ข่าวสารคณะ

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

  1. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 อัตรา