ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา ครั้งที่ 2/2564

  1. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 2 อัตรา
  2. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา