ข่าวสารคณะ

งดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศงดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2564

📌 หากพบการจัดกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อประกาศ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ ศูนย์เฝ้าระวังกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-6553777 ต่อ 6508 หรือผ่านทางเพจสภาและองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร