ข่าวสารคณะ

ประกาศขอเชิญเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอเชิญนักศึกษาใหม่เข้าร่วม โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ถึงเวลา 24.00 น.ของวันที่ 20 มิถุนายน 2564

โดยปฏิบัติดังนี้

  1. นักศึกษากดเพื่อเข้าชมคลิปวิดิโอหน้าเว็บคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม https://teched.rmutp.ac.th/new/ หรือที่ Facebook : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร
  2. รับชมวิดีโอ ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ถึงเวลา 24.00 น.ของวันที่ 20 มิถุนายน 2564
  3. ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ทาง https://forms.gle/FQPTHHvJFgyWNkQM9 (กิจกรรมบังคับนักศึกษาใหม่ต้องเข้าร่วมโครงการหากไม่เข้าร่วมโครงการจะไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร​ กรณีลงทะเบียนหลังเวลาที่กำหนด จะถือว่านักศึกษาไม่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา​ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

  • อ.วรเอก​ อินทขันตี​ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา โทร.084-1594541
  • น.ส. นัยนา​ พฤกษหิรัญ​ เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา โทร.089-9203560 (พี่ไก่)