ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการการถ่ายทอดความรู้ทักษะความเป็นเลิศทางวิชาชีพ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการการถ่ายทอดความรู้ทักษะความเป็นเลิศทางวิชาชีพ ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีหัวข้อ ดังนี้

  • เขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
  • การใช้โปรแกรม MATLAB วิเคราะห์วงจรไฟฟ้าพื้นฐาน
  • เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานการใช้งานบอร์ด Arduino ด้วยโปรแกรม TinkerCAD
  • การติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายภายในบ้าน และการใช้งานอุปกรณ์ IoT ภายในบ้าน
  • การทดสอบจิตวิทยาเพื่อค้นหาตัวตน

ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2564