ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี (วุฒิ ปวช.-ปวส.) โควตา(รอบ 2), รับตรง(รอบ 1)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี (วุฒิ ปวช.-ปวส.) โควตา(รอบ 2), รับตรง(รอบ 1) ประจำปีการศึกษา 2564

*สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 เป็นต้นไป  ผ่านทางโทรศัพท์