ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ประจำปี 2555

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ประจำปี 2555 ให้มาสอบคัดเลือก […]

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอร่วมแสดงความยินดี ผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าดีเด่น, ข้าราชการลูกจ้างดีเด่น

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ประกาศการคัดเลือก ผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าดีเด่น, ข้าราชการลูกจ้างดีเด่น […]

ขยายเวลาสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควต้า)

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา […]

โครงการความร่วมมือการทางวิชาการ ระหว่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ สถานศึกษาอาชีวศึกษา

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

ผศ.ขจรศักดิ์ ศิริมัย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา […]

ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2554 (ฉบับแก้ไข)

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2554 […]