ข่าวสารคณะ

เปิดรับสมัครหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ( ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) สาขาการบริหารการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัคร สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ( ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก) สาขาการบริหารการศึกษา (แบบไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา)

รับสมัคร : บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2567

สามารถสมัครได้ทันทีผ่านระบบออนไลน์ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานบัณฑิตศึกษา โทร.02 665 3777 ต่อ 8250,8251