ข่าวสารคณะ

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบรับตรง 1-3 ประจำปีการศึกษา 2567 (รับวุฒิเดิม ม.6/ปวช. และ ปวส.)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบรับตรง 1-3 ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี (วุฒิม.6 ปวช. ปวส.) เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

🌟 ลดค่าสมัคร 50% และผ่อนผันค่าเทอมได้ 3 งวด
⚠️ วุฒิม.6 สมัครได้ทุกรอบ ไม่เข้าระบบ TCAS
🌐 ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.rmutp.ac.th
☎ สอบถามเพิ่มเติม 02 665 3777 ่ต่อ 6636