ข่าวกิจกรรมคณะ

พิธีไหว้ครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคสมทบ)

ด้วยสโมสรนักศึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคสมทบท) เพื่อมอบตัวเป็นศิษย์ที่ดี ความเป็นสิริมงคล และเป็นวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของคณะ โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีและคณบดีมอบเข็มนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563