ข่าวกิจกรรมคณะ

งานเกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี 2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 มีผู้เกษียณอายุราชการ 4 ท่านได้แก่

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ วีรานุกูล
  • อ.สุวัฒน์ วิบูลย์ศิริรัตน์
  • นายสมนึก นุชรุ่งเรือง
  • นายชาญชัย ธำรงทรัพย์สกุล

โดยทางคณะจัดงานเลี้ยงเพื่อร่วมแสดงมุฑิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธาน มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563