ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะจัดขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปี 2562

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดการขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปี 2562 โดยมีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมประมูลเป็นจำนวนมาก ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวัน ที่ 23 กรกฏาคม 2563