ข่าวกิจกรรมคณะ

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ เข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ

เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นี้