ข่าวกิจกรรมคณะ

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตเทเวศร์ ประจำปี 2555

เนื่องด้วยวันที่ 8 กรกฏาคม 2555 ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตเทเวศร์ ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัย รวมถึงคณาจารย์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้ร่วมจัดงานจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตเทเวศร์ ประจำปี 2555 โดยมีพราหมณ์มาประกอบพิธีบวงสรวงสักการะพระรูปกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และประกอบพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล พร้อมถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์จากวัดนรนาถสุนทริการามจำนวน 9 รูป และร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ณ หอประชุม D-HALL คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม