งานการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง

– 12 ก.พ.2558 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบโควตา เพิ่มเติม)
– ข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ (ข้อมูล ณ กันยายน 2555)

ประเด็นที่ 1 -7
ภาพประกอบประเด็น 1
ภาพประกอบประเด็น 2