ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2554 (ฉบับแก้ไข)

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2554 […]

กำหนดการนัดวัดตัวตัดชุดครุยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2553

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

กำหนดการนัดวัดตัวตัดชุดครุยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2553 ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม […]