ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา)รอบ2

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เป็นกรณีพิเศษ(โควตา) รอบ 2 […]

ประกาศขยายเวลาการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เป็นกรณีพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2556

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) […]

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

ขอเชิญนักศึกษาร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและต่อมหาวิทยาลัย

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักศึกษาร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและต่อมหาวิทยาลัย ประจำปี 2555 […]