พิธีไหว้ครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

ด้วยสโมสรนักศึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 […]

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี […]

ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 โดยมีผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุชาดา […]