ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (โควตาพิเศษ วันงาน Open house)

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตาพิเศษ วันงาน […]

ประชาสัมพันธ์โครงการการถ่ายทอดความรู้ทักษะความเป็นเลิศทางวิชาชีพครุศาสตร์

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชาสัมพันธ์โครงการการถ่ายทอดความรู้ทักษะความเป็นเลิศทางวิชาชีพครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา (ปวช. – ปวส.) ปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู รอบที่ 77,78

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

*ขั้นตอนการขอรับใบประกอบวิชาชีพ (ก.ค.)* รอบที่ 78 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” […]

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี (ระบบโควตา)

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (ระบบโควตา) […]