ประกาศแจ้งกำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศแจ้งกำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2561

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2561 รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2561

กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศกำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2562 รายละเอียดประกาศกำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม […]

ประกาศเรื่องการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

ประกาศเรื่องการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา […]

ประกาศกำหนดการวัดตัวตัดชุดและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศกำหนดการวัดตัวตัดชุดและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบรับตรง (ใช้วุฒิ ปวช. ปวส. สมัคร) ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบรับตรง (ใช้วุฒิ ปวช. […]