ข่าวกิจกรรมคณะ

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดงาน “วันรพี” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งนักกฎหมายไทย” เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณลานพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ โดยมีนายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน และมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีภายในงานมีพิธีถวายการสักการะและวางพวงมาลาหน้าพระรูป เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่มีต่อประเทศไทย