ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 1 : portfolio (สำหรับวุฒิม.6) ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 1 : portfolio (สำหรับวุฒิม.6) ระดับปริญญาตรี ดังนี้

หมายเหตุ
ผู้สมัครส่งไฟล์ Portfolio (จำนวน 10 หน้า) และไฟล์ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนเวลา 12.00 น.
ที่ E-mail : wandee.k@rmutp.ac.th หรือโทรสอบถามคุณวันดี แก้วเหล็ก
เบอร์โทรศัพท์ 092-4441716 หรือ Add Line ตามเบอร์

📌📌สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป