ข่าวกิจกรรมคณะ

พิธีไหว้ครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคปกติ)

ด้วยสโมสรนักศึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคปกติ) เพื่อมอบตัวเป็นศิษย์ที่ดี ความเป็นสิริมงคล และเป็นวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของคณะ โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีและคณบดีมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่สโมสรนักศึกษา 2562 และมอบเข็มนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563