ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดี ผศ.ภาวนา ชูศิริ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดี ผศ.ภาวนา ชูศิริ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”