ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว ติดต่องานการเงินคณะ ด่วน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศแจ้งถึงนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่องานการเงินโดยด่วน ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2563