ข่าวสารคณะ

มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019