ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมงาน “วันรพี”

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมงาน “วันรพี” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งนักกฎหมายไทย” เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณลานพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธาน พร้อมทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีภายในงานมีพิธีถวายการสักการะและวางพวงมาลาหน้าพระรูป เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่มีต่อประเทศไทย