ข่าวสารคณะ

งดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศงดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2563