ข่าวกิจกรรมคณะ

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตเทเวศร์ ครบรอบ 72 ปี ประจำปี 2563

เนื่องด้วยวันที่ 8 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตเทเวศร์ ในโอกาสครบรอบ 72 ปี โดยผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมประกอบพิธี ในงานมีการประกอบพิธีบวงสรวงสักการะพระรูปกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ ลานอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563