ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี (วุฒิเดิมปวช – ปวส. ) รอบรับตรง รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอโทรศัพท์ เพื่อสัมภาษณ์ผ่านระบบ ออนไลน์ จากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00- 12.00 น. (ไม่ต้องเดินทางมาที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม)

รอบรับตรง รอบที่ 3

ระบบ TCAS