ข่าวสารคณะ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (รับตรง) รอบ 3

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (รับตรง) รอบ 3 สำหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิ ปวช., ปวส. เท่านั้น ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม – 22 มิถุนายน 2563

* หมายเหตุ การสอบสัมภาษณ์จะใช้วิธีการผ่านระบบวิดีโอคอล​​ โดยผู้สมัครไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย​ เนื่องจากมหาวิทยาลัย​ปิดทำการ​ จากสถานการณ์ไวรัสโควิด​-19