ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินคืน​ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ในวิกฤตโควิด-19 ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 จึงได้เปิดให้นักศึกษาเข้าไปลงทะเบียนรับเงินคืนค่าจัดการศึกษา และเงินสนับสนุนค่าอินเทอร์เน็ตในระบบ 

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ดำเนินการลงทะเบียนขอรับเงินคืนร้อยละ 10 ขอค่าเทอมภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 โดยนักศึกษาจะต้องกรอกเลขที่บัญชีธนาคารและอัพโหลดรูปหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่มีข้อมูลเลขที่บัญชีและชื่อบัญชีของนักศึกษา ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
ลงทะเบียนขอรับเงินคืนได้ที่ https://www.rmutp.ac.th/refund/

โดยทางมหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 ดังนี้
  1. คืนค่าจัดการศึกษา จำนวน 10 %
  2. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต จำนวน 400 บาท

** เพื่อความสะดวกนักศึกษาโปรดเตรียม บัญชีธนาคาร ก่อนลงทะเบียนรับเงินคืน

  1. บัญชีธนาคารจะต้องเป็นชื่อของนักศึกษาเท่านั้น
  2. บัญชีธนาคารจะเป็นบัญชีที่นักศึกษาใช้งานประจำ