ข่าวกิจกรรมคณะ

Big Cleaning Day ลดความเสี่ยงไวรัสโควิด-19

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัด Big Cleaning Day เพื่อเป็นการป้องกัน ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ทั้งนี้มาตรการปิดทำการมหาวิทยาลัยเพิ่มจนถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 และกำหนดให้บุคลากรทำงานจากที่บ้าน (Work from home) ในส่วนของนักศึกษาได้ปรับการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (E-Learning) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร