ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รับตรง (ปวช. – ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รับตรง (ปวช. – ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563

เนื่องจากเกิดการระบาด โคโรน่าไวรัส หรือ COVID-19 ทางมหาวิทยาลัยจึงขอยกเลิกการเข้ารายงานตัวนักศึกษาใหม่ ที่ศูนย์เทเวศร์ ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 ให้นักศึกษาใหม่ที่มีรายชื่อในประกาศ ศึกษาประกาศผลอย่างเคร่งครัด