ข่าวสารคณะ

เชิญชวนร่วมเชียร์ ในงาน “Teaching Academy 2020”

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขอเชิญชม ร่วมเชียร์ การแข่งขัน “ความเป็นเลิศทางวิชาการทางด้านทักษะวิชาชีพครู ” ในงาน “Teaching Academy 2020” ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง