ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ OpenHoues 63

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ OpenHoues 63 มีรายชื่อดังต่อไปนี้