ข่าวกิจกรรมคณะ

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานกล่าวให้โอวาทต้อนรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา มีดร.อรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ บรรยายในหัวข้อ “บัณฑิตพึงประสงค์จากมุมมองของภ่คอุตสาหกรรม” และคุณภสรสร สุคนธ์ธาร จากบริษัท ซูเปอร์เรซูเม่ มาบรรยายในหัวข้อ “การกรอกใบสมัครงานสำหรับช่างอุตสาหกรรม” บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาที่จะจบการศึกษา มีนักศึกษาเข้าร่วม 109 คน ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563