ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ระบบโควตา (โดยใช้วุฒิเดิม ปวช. – ปวส) ประจำปีการศึกษา 2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ระบบโควตา (โดยใช้วุฒิเดิม ปวช. – ปวส) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รายงานตัวในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ หอประชุม D-Hall พร้อมเอกสารหลักฐานในการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  กรณีชำระเงิน​ ไม่ได้​ ให้มาชำระในวันที่​ 8​ มกราคม 2563​ จำนวนเงิน ตามระบุในประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  (มีเจ้าหน้าที่​ Bank.​มาให้บริการ​)