ข่าวสารคณะ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (โควตาพิเศษ วันงาน Open house)

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตาพิเศษ วันงาน Open house) ประจำปีการศึกษา 2563 (รับวุฒิ ปวช./ปวส.) ตั้งแต่วันที่ 6 – 18 มกราคม 2563